Strona Główna

Strona główna

INFORMACJA

W związku z obecną sytuacją spowodowaną stanem epidemicznym na terenie całego kraju, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich informuje, iż wszelkie formy wsparcia/ poradnictwo świadczone w Centrum oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Końskich prowadzone jest zdalnie/ telefonicznie, zgodnie z grafikiem poradnictwa.

Poradnictwo informacyjno – socjalne świadczone jest codziennie w godz. od 7.30 do 15.30 tj. w godzinach pracy Centrum. Informacji udziela Kierownik OIK.

tel. 41 372 84 06, 41 260 49 71, 695 033 371 oraz Dyrektor PCPR , tel. 695 033 384

W razie nagłej potrzeby kontaktu ze specjalistami, tj. prawnikiem, terapeutą uzależnień możliwe będzie udostępnienie telefonu komórkowego.

Poradnictwo psychologiczne świadczone jest w siedzibie PCPR (również telefonicznie) we wtorki w godzinach od 15.00 do 19.00 oraz w czwartki w godz. od 7.30 do 13.30.

 


logo pfron

 

 

 

                        INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich informuje, że osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Powiatu Koneckiego o uruchomieniu przez Zarząd PFRON programu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Pomoc finansowa w ramach Programu udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 09 marca 2020 r. do dnia 04 września 2020 r. możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej, której są uczestnikami tj.:

- w warsztacie terapii zajęciowej,

 - w środowiskowym domu samopomocy, funkcjonującym na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.),

 - w dziennym domu pomocy społecznej, funkcjonującym na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.),

 - w placówce rehabilitacyjnej, której działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.),

 - programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

 - zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dorosłych osób niepełnosprawnych (od 18 do 25 roku życia) organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);

Ponadto pełnoletni wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) w wieku od 18 do 24 roku życia mogą również ubiegać się o dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie można składać w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 04 września 2020 r., przez System Obsługi Wsparcia - SOW, dostępny na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub drogą pocztową na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Spółdzielcza 3, 26-200 Końskie.

Druk wniosku do pobrania:

  • Wniosek o dofinansowanie ze środków programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - Moduł III [pobierz]

 


 INFORMACJA

W związku z obecną sytuacją spowodowaną stanem epidemicznym na terenie całego kraju, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich informuje, iż wszelkie formy wsparcia/ poradnictwo świadczone w Centrum oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Końskich prowadzone jest zdalnie/ telefonicznie, zgodnie z grafikiem poradnictwa.

Poradnictwo informacyjno – socjalne świadczone jest codziennie w godz. od 7.30 do 15.30 tj. w godzinach pracy Centrum. Informacji udziela p.o. Kierownika OIK.

tel. 41 372 84 06, 41 260 49 71, 695 033 371 oraz Dyrektor PCPR , tel. 695 033 384

W razie nagłej potrzeby kontaktu ze specjalistami, tj. prawnikiem, terapeutą uzależnień możliwe będzie udostępnienie telefonu komórkowego.

Poradnictwo psychologiczne świadczone jest w siedzibie PCPR (również telefonicznie) we wtorki w godzinach od 15.00 do 19.00 oraz w czwartki w godz. od 7.30 do 13.30.


K O M U N I K A T

W związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19

w trosce o Państwa i nasze zdrowie,
  zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich.

Zachęcamy Państwa do korzystania z elektronicznych narzędzi komunikacji, tj.

wiadomości e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

oraz Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej epuap.gov.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza:

Identyfikator: 06lhd31vjz    Adres skrytki: /06lhd31vjz/SkrytkaESP

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 41 372 84 06

 

Z góry dziękujemy za zrozumienie i zastosowanie się do powyższej prośby.

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami

Ministerstwa Zdrowia, NFZ oraz Państwowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej.

 

 

  

  

Spotkanie dnia 13.03.2018 r. w Pałacu Prezydenckim

W dniu 13 marca 2018 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się konferencja w ramach cyklu debat poprzedzających referendum konsultacyjne ws. ustawy zasadniczej pt. „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polityce społecznej”, w której uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich Pani Urszula Przygodzka. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele jednostek pomocy społecznej z całego kraju.

Na wstępie zebranych gości przywitał Prezydent Rzeczypospolitej Polski Pan Andrzej Duda, po czym głos zabrała Pani Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Następnie wystąpili nw. eksperci odnosząc się do tematyki konferencji:  

*        dr hab. Marek Rymsza – Doradca Prezydenta RP

*        Paweł Mucha – Z-ca szefa Kancelarii prezydenta RP, Pełnomocnik Prezydenta RP ds. referendum dotyczącego projektu nowej konstytucji

*        prof. Józefina Hrynkiewicz – Poseł na Sejm RP

*        prof. Wiesław Koczur – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

*        prof. Anna Młynarska – Sobczewska – Instytut Nauk Prawnych PAN

Po wyczerpujących wystąpieniach ww. osób nastąpiła dyskusja zebranych uczestników.

 


 

Nagroda dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, przyznana przez MRPiPS

 

W dniu 21 listopada 2016 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów miała miejsce uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

Powiat Konecki w tej uroczystości reprezentowali: Wicestarosta Konecki Andrzej Marek Lenart, Zastępca Dyrektora PCPR Urszula Przygodzka, Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Agnieszka Kowalik oraz pracownik Zespołu Organizacyjno - Finansowego Paweł Owczarek.

Po powitaniu zaproszonych gości, Pani Beata Szydło - Prezes Rady Ministrów podkreśliła w swoim wystąpieniu, jak trudna i ważna jest praca wykonywana przez pracowników socjalnych, którzy świadczą ją dla drugiego człowieka, dziękując jednocześnie za ogrom pracy wymagającej wrażliwości, poświęcenia i empatii. Podkreśliła również jak ważna jest praca w środowisku rodzinnym osób, którzy potrzebują różnych form wsparcia. Ponadto zwróciła uwagę na priorytety rodziny w kontekście państwa.

W uroczystości uczestniczyła także Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Wiceminister Elżbieta Bojanowska.

Wśród 13 nagród pieniężnych, jakie w roku 2016 przyznał Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich otrzymało nagrodę zespołową za wieloletnią organizację Koneckich Dni Profilaktyki oraz konsekwentne działania w zakresie szeroko pojętej profilaktyki społecznej. Wnioskodawcą o przyznanie nagrody  dla naszej instytucji był Starosta Konecki Bogdan Soboń.

 


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Końskie laureatem nagrody Marka konecka 2013

Miło nam poinformować, iż jednym z laureatów nagrody Marka Konecka 2013, zostało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich.

Marka Konecka jest nagrodą dla osób i instytucji, które w swojej działalności przyczyniają się do rozwoju i promocji Powiatu Koneckiego. Tegoroczne Kuźnice Koneckie zostały zorganizowane 14 lipca w Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu. Spotkanie zostało zainaugurowane przemówieniem wygłoszonym przez Starostę Koneckiego – Pana Bogdana Sobonia.

 

Wyróżnienie dla PCPR zostało przyznane za działalność, która przyczyniła się do rozwoju infrastruktury pomocy społecznej na terenie powiatu, działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz profilaktykę.

 

Cieszymy się bardzo z tego wyróżnienia i jednocześnie zrobimy wszystko, żeby nie zawieść Państwa zaufania.”

 


Podziękowania kierujemy w stronę osób i instytucji, współpracujących na co dzień z nasza placówką.

 

Jadwiga Życka – Dyrektor PCPR w Końskich

 


 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich jest samodzielną jednostką organizacyjno - budżetową, podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Jako odrębna jednostka działa od stycznia 2000 roku.

 

Nadrzędnym celem jest realizacja zadań w sferze pomocy społecznej określonych w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 12 sierpnia 1997 r. a także w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. Są to zadania własne powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi na podstawie przepisów ustawowych.

 

"Marka Konecka 2013"

Miło nam poinformować, iż jednym z laureatów nagrody Marka Konecka 2013, zostało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich.

Marka Konecka jest nagrodą dla osób i instytucji, które w swojej działalności przyczyniają się do rozwoju i promocji Powiatu Koneckiego. Tegoroczne Kuźnice Koneckie zostały zorganizowane 14 lipca w Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu. Spotkanie zostało zainaugurowane przemówieniem wygłoszonym przez Starostę Koneckiego – Pana Bogdana Sobonia.

 

Wyróżnienie dla PCPR zostało przyznane za działalność, która przyczyniła się do rozwoju infrastruktury pomocy społecznej na terenie powiatu, działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz profilaktykę.

 

Cieszymy się bardzo z tego wyróżnienia i jednocześnie zrobimy wszystko, żeby nie zawieść Państwa zaufania.”

 


Podziękowania kierujemy w stronę osób i instytucji, współpracujących na co dzień z nasza placówką.

 

Jadwiga Życka – Dyrektor PCPR w Końskich

Kadrę pracowników PCPR w Końskich stanowią

 Dyrektor

 mgr Urszula Przygodzka
tel. (41) 372 84 06
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zespół Organizacyjno - Finansowy

mgr Katarzyna Gierczyńska - Polak główny księgowy – kierownik zespołu
tel. (41) 372 84 06, wew. 211
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Justyna Nowak – główny administrator
tel. (41) 372 84 06, wew. 222
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Iwona Kamoda – inspektor
tel. (41) 372 84 06, wew. 212
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Dorota Jaruga - sekretarka
tel. (41) 372 84 06
fax. (41) 372 57 60
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr inż. Paweł Komisarczyk - Informatyk
tel. (41) 372 84 06, wew.113
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Sylwester Ślusarczyk – prawnik
tel. (41) 372 84 06


Zespół ds. Pomocy Rodzinie

mgr Magdalena Adamczyk - specjalista pracy socjalnej – kierownik zespołu
tel. (41) 372 84 06 wew. 210
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Katarzyna Suchenia – inspektor
tel. (41) 372 84 06, wew. 210
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Anna Prasał - starszy pracownik socjalny
tel. (41) 372 84 06, wew. 230
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Urszula Kuśmierczyk – inspektor
tel. (41) 372 84 06, wew. 210
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej


mgr Izabela Kaliś - starszy specjalista pracy socjalnej – kierownik zespołu
tel. (41) 372 84 06, wew. 106
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

mgr Renata Kupisz - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
tel. (41) 372 84 06, wew. 106
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

mgr Robert Kowalczyk - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
tel.(41) 372 84 06, wew.106
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


mgr Ewelina Trudnos – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
tel. (41) 372 84 06, wew. 106
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

mgr Katarzyna Trawińska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
tel. (41) 372 84 06, wew. 106
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

mgr Anna Dziduch - psycholog
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

w zastępstwie:

 

Anna Lis – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
tel. (41) 372 84 06, wew. 106

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


mgr Agnieszka Kowalik – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
tel. (41) 372 84 06, wew. 106
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

w zastępstwie:

 

mgr Agata Zielińska - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
tel.(41) 372 84 06, wew.106
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych

mgr Agnieszka Galant - pracownik socjalny, doradca ds. osób niepełnosprawnych – kierownik zespołu
tel. (41) 372 84 06, wew. 103
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Kinga Batóg - inspektor
tel. (41) 372 84 06, wew. 103
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

mgr Anna Kołba - Piekarska - p.o. kierownika OIK
tel. (41) 372 84 06, wew. 105
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

mgr Mirosława Słowińska – psycholog

 

Zespół projektowy

mgr Anna Kołba - Piekarska – inspektor ds. programów i projektów
tel. (41) 372 84 06, wew. 105
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy

mgr Beata Brzozowicz – Dzitkowska – kierownik
tel. (41) 372 90 50 wew. 20

mgr Agnieszka Borowiecka - instruktor terapii zajęciowej

mgr Beata Swat – instruktor terapii zajęciowej

mgr Ewelina Bibańska - instruktor terapii zajęciowej

mgr Marzena Zabłotny - instruktor terapii zajęciowej

mgr Katarzyna Karbownik - pracownik socjalny
tel. (41) 372 90 50 wew. 24

mgr Małgorzata Młynarczyk – psycholog

mgr Iwona Woźniak – Sieczkowska – starsza pielęgniarka
tel. (41) 372 90 50 wew. 23

 

Dane Kontaktowe

 

DANE KONTAKTOWE

Adres: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich
Ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie
Tel. (41) 372-84-06
Fax. (41) 372-57-60
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia: 
Poniedziałek - Piątek: godz. 7.30 - 15.30
Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje dyrektor Centrum
w poniedziałki w godz.: 10.00 - 12.00

 

 

 

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych

Na podstawie art. 36 a ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku,  poz. 1182 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 719), podaje się do publicznej wiadomości jawny rejestr zbiorów danych osobowych prowadzonych przez PCPR Końskie. Rejestr został upubliczniony poprzez wywieszenie w formie papierowej na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Interesanta p.4.

Koneckie Dni Profilaktyki 2015

 

Harmonogram X Koneckich Dni Profilaktyki - podsumowanie

 

Pobierz


 

Sprawozdanie merytoryczne z X Koneckich Dni Profilaktyki

 

Pobierz


Harmonogram X Koneckich Dni Profilaktyki

 

Pobierz


 

Dnia 26.05.2015 r.  w Miejsko – Gminnym Domu Kultury w Końskich dokonano wyboru prac w plastycznych w konkursie profilaktycznym: pn. „W mojej rodzinie troszczymy się o siebie”. Konkurs odbył się w ramach Koneckich Dni Profilaktyki. W konkursie brały udział dzieci i młodzież ze szkół z terenu Powiatu Koneckiego. Komisja konkursowa w składzie: Urszula Przygodzka, Anna Wojtasińska, Marcin Szyposzyński, Krzysztof Kowalski, Dariusz Ogłoza, Aneta Mikuszewska - Sorn, Marzena Czapelska, Małgorzata Łabętowicz-Dopieralska, Jan Wojna, Monika Jedynak oraz Anna Kobierska po obejrzeniu 83 plac plastycznych oraz 3 prac fotograficznych postanowiła przyznać 23 nagrody za najciekawsze prace plastyczne oraz 1 nagrodę za najciekawszą pracę fotograficzną.

Podczas festynu zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka w parku miejskim w Końskich w dniu 31.05.2015 r.  dokonano podsumowania Koneckich Dni Profilaktyki. W ramach imprezy wręczono nagrody dla dzieci i młodzieży, którzy zostali nagrodzeni w powiatowych konkursach profilaktycznych.
.
1. Filiks Ewa – SP Nr 1 w Końskich
2. Młodawska Emilia – SP Nr 1 w Końskich
3. Szczerek Marcelina – SP Nr 1 w Końskich
4. Ciszek Gabriela – SP Nr  2 w Końskich


Nagrody ufundował Burmistrz Miasta i Gminy w Końskich oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Końskich.

1. Lesiak Bartłomiej - SP w Górnikach
2. Mędrecka Patrycja – SP w Grodzisku

Nagrody ufundowała Komenda Powiatowa Policji w Końskich.

1. Grabarz Angelika – SP w Kłucku
2. Karolina Bała -SP w Pilczycy
3. Stępień Wiktoria – Niepubliczna SP w Radwanowie
4. Zbróg Wiktoria – Zespół Szkół w Miedzierzy
5. Toporek Katarzyna – Niepubliczna SP w Mninie
6. Grabarczyk Aleksandra – SP w Górnikach
7. Wilk Anna – SP w Wilczkowicach
8. Maruszewski Filip – SP w Grodzisku
9. Grzegorczyk Weronika – SP w Kapałowie
10. Wydra Weronika – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy

Nagrody ufundowali: Starosta Konecki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Końskich.

1. Mieszalska Maria – Publiczna SP w Krasnej
2. Gałecki Szczepan – Publiczna SP w Niekłaniu Wielkim

 


Nagrodę ufundowała Burmistrz Miasta i Gminy w Stąporkowie.

1. Dajer Amelia – SP w Gowarczowie

Nagrodę ufundowała Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Końskich

 


1. Domaradzka Julia – SP w Wólce

Nagrodę ufundowało Stowarzyszenie Abstynentów Klub „Radość” w Końskich

1. Kot Milena – Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie

Nagrodę ufundowała Komenda 13-5 Hufiec Pracy w Końskich

1. Kos Amelia – Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie
2. Kos Emilia – Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie

Nagrody ufundował Miejsko – Gminny Dom Kultury w Końskich.

Natomiast w profilaktycznym konkursie fotograficznym nagrody otrzymują:

1. Młodawska Paulina – ZSP w Stąporkowie

Nagrodę ufundowała Burmistrz Miasta i Gminy w Stąporkowie. 


Dnia 22 maja br.  na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich odbyła się impreza pn. „Polska biega”, która jako jedna z wielu została wpisana w harmonogram X Koneckich Dni Profilaktyki. Miała ona na celu propagowanie ruchu oraz zdrowego trybu życia.

W związku z tym, iż była to już XI edycja imprezy, na starcie zgromadziło się wielu chętnych w tym, dzieci i młodzież, nie zabrakło również lokalnych sportowców, przedstawicieli władz samorządowych oraz szkół. Podczas akcji propagowano materiały promocyjne, elementy odblaskowe, oraz ulotki z zakresu profilaktyki poprzez dyżur w namiocie profilaktycznym przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, Sanepidu oraz Policji.
Przed startem odbył się pokaz pn. „we will move you” przygotowany przez uczennice ZSP nr 1 w Końskich. Bieg miał charakter rekreacyjny i odbył się na dystansie ok. 2.5 km. Po biegu dla uczestników zostały rozlosowane nagrody ufundowane przez licznych sponsorów z terenu powiatu koneckiego.


 W dniach 15 i 22 maja br. w szkołach na terenie Powiatu Koneckiego odbyły się zajęcia nt. Narkotyki, dopalacze – odpowiedzialność prawna. Zajęcia poprowadził pan Sylwester Ślusarczyk - prawnik, z Ośrodka Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich. 


 W dniu 15.04.2015 r. odbył się cykl spotkań z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych w Końskich nt. ,,Narkotyki, dopalacze jako niebezpieczne związki”. Natomiast w dniach 6,7 maja br. odbyły się spotkania w szkołach podstawowych na terenie Powiatu Koneckiego w Miedzierzy, Kłucku, Kapałowie oraz Modliszewicach również na temat uzależnień.

Spotkania zostały zrealizowane w ramach X Koneckich Dni Profilaktyki, prowadzącym był Pan Marek Sochacki terapeuta ds. uzależnień (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich).
Podczas spotkań prowadzący omówił rodzaje uzależnień, oraz stwierdził, iż obecnie bardzo ciężko jest oszacować skalę ich występowania gdyż cały czas uzależniamy się od nowych nałogów. Prowadzący wskazał ponadto problem uzależnień podwójnych np. narkotyków z alkoholem, komputera z narkotykami. Zwrócono również uwagę na to jak wygląda osoba z nałogami. Jak się okazuje osoba uzależniona to nie tylko osoba np. stojąca z piwem pod sklepem, są to także osoby pracujące, dbające o wygląd. Na koniec spotkania uczestnicy zadawali wiele pytań oraz zaprosili prowadzącego do kolejnych odwiedzin.


 W dniu 23 kwietnia 2015 roku o godz. 11:00 w Miejsko – Gminnym Domu Kultury w Końskich odbyła się Konferencja prasowa inaugurująca X Koneckie Dni Profilaktyki. 

W bieżącym roku są one obchodzone pod hasłem „Rodzina Wspólną Troską” i wpisują się w organizację Świętokrzyskich Dni Profilaktyki. Podobnie jak w latach ubiegłych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Końskich podjęli współpracę w zorganizowaniu ww. przedsięwzięcia z wieloma instytucjami z terenu powiatu koneckiego. Nadmieniamy, iż harmonogram może ulec niewielkim zmianom ze względu
na bieżące ustalanie spotkań niektórych działań. Tegoroczne działania profilaktyczne  potrwają do dnia 7 czerwca. Bogaty harmonogram przedsięwzięcia przewiduje spotkania z dziećmi, młodzieżą, kadrą pedagogiczną, jak również z seniorami. Ponadto odbędą się także  konferencje i szkolenia, na które serdecznie zapraszamy. Mamy nadzieję, iż realizacja programu X Koneckich Dni Profilaktyki pozwoli nam na osiągnięcie założonych celów i przybliży społeczności naszego powiatu zagrożenia wynikające z życia codziennego oraz wskaże sposoby w ich zapobieganiu i przezwyciężaniu.

Tegoroczne Dni Profilaktyki odbywają się pod patronatem Starosty Powiatu Koneckiego, Burmistrza Miasta i Gminy Końskie oraz Burmistrza Miasta i Gminy w Stąporkowie.

Konsultacje społeczne

 

Konsultacje społeczne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich informuje o rozpoczęciu konsultacji, których przedmiotem jest projekt „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Koneckim na lata 2015-2017.

W ramach konsultacji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, zaprasza do zapoznania się z  programem (umieszczonym w załącznikach do pobrania), zgłaszania ewentualnych opinii, propozycji (na stosownym formularzu konsultacji) w odniesieniu do zapisów tego dokumentu.

Formularz konsultacji (znajdujący się w załącznikach do pobrania) należy w terminie od 9 lutego 2015 r. do dnia 20 marca 2015 r. do godz. 15.30 składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,(decyduje data wpływu na skrzynkę e-mail), lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Spółdzielcza 3, 26-200 Końskie (decyduje data wpływu).

 

Załączniki do pobrania:

Projekt Uchwały

Program

Formularz