Strona Główna

Programy branżowe

 

Programy branżowe:

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Koneckim na lata 2018-2020

Uchwała str. 1

Uchwała str. 2

Strony tytułowe

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Koneckim na lata 2018-2020


Program Wsparcia Podmiotów Ekonomii Społecznej w Powiecie Koneckim na lata 2016-2020

Pobierz


Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Koneckim na lata 2015-2020.

Pobierz


 Program Integracji Osób i Rodzin Szczególnego Ryzyka na lata 2014-2020.

Pobierz


 Program Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2014-2020.

Pobierz

 

Kontrole

 

 

Plan wizyt placówek w ramach nadzoru/kontroli przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich w 2017 roku.

Pobierz

Plan wizyt placówek w ramach nadzoru/kontroli przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich w 2016 roku.

Pobierz

 

Plan wizyt placówek w ramach nadzoru/kontroli przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich w 2015 roku.

Pobierz

Treningi PŚDS

W trakcie budowy...

Zaproszenia o oszacowanie wartości usług

W związku planowaną w 2015 r. realizacją projektu systemowego „My samodzielni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich w celu rozeznania rynku, zwraca się z prośbą  o oszacowanie następujących usług:

 

-doradztwo zawodowe,

 

-zajęcia rehabilitacyjne,

 

-organizacja kursów,

 

-organizacja obozu rekreacyjnego,

 

-poradnictwo pedagogiczne,

 

-poradnictwo prawne,

 

-poradnictwo psychologiczne,

 

-monitoringu,

 

-przygotowywanie i nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

-wykonanie plakatów promujących projekt,

Sprawozdania z działalności PCPR

 

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich za 2016 r.

Sprawozdanie.pdf

 


 

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich za 2015 r.

Sprawozdanie.pdf

 


 

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich z 2014 r.

Sprawozdanie.pdf

 


 

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich za 2013 r.

Sprawozdanie.pdf

 


 

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich za 2012 r.

Sprawozdanie.pdf

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 

 
 
 
Informacja 
o instytucjach pomocowych, placówkach, organizacjach pozarządowych 
działających na rzecz pomocy dziecku, rodzinie
i przeciwdziałających przemocy w rodzinie
 
 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich
ul. Spółdzielcza 3, 26 -200 Końskie
Telefon: 41 372 84 06
 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Końskich
ul. Spółdzielcza 3, 26 -200 Końskie
Telefon: 41 372 84 06, wew. 105
Telefon interwencyjny: 695 033 384
 
Miejsko -  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich
ul. Armii Krajowej 22, 26 – 200 Końskie
Telefon: 41 372 79 20
 
Miejsko -  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie
ul. Józefa Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków
Telefon: 41 374 32 39
 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach
ul. Jana Pawła II 33, 26-230 Radoszyce
Telefon: 41 373 53 77
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej
Ruda Maleniecka 105A, 26-242 Ruda Maleniecka
Telefon: 41 373 15 91
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gowarczowie
ul. Plac XX - lecia 1, 26-225 Gowarczów
Telefon: 48 672 40 21
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fałkowie
ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków
Telefon: 44 7873518
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi Koneckiej
Słupia 30a, 26-234 Słupia
Telefon: 41 391 12 22
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie
Smyków 91, 26 – 212 Smyków
Telefon: 41 373 90 08

Sąd Rejonowy w Końskich
ul. Iwo Odrowąża 5, 26-200 Końskie
Telefon: 41 372 27 02
 
Prokuratura Rejonowa
ul. Krakowska 34, 26-200 Końskie
Telefon: 41 390 10 00
 
Komenda Powiatowa Policji w Końskich
ul. Łazienna 12, 26-200 Końskie
Telefon: 41 390 02 00
 
Komisariat Policji w Stąporkowie
ul. Plac Wolności 1, 26-220 Stąporków
Telefon: 41 374 13 31
 
Komisariat Policji w Radoszycach
ul. Ogrodowa 19, 26 – 230 Radoszyce
Telefon: 41 373 50 07

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Końskich
ul. Krakowska 38, 26 – 200 Końskie
Telefon: 41 372 34 00
 
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Mazowiecka 12/25, 00 - 048 Warszawa,
tel. 22 616 02 68, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
 
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
ul. Jaktorowska 4, 05 – 007 Warszawa
Telefon: 22 499-37-33
Infolinia: 800 – 120 – 002
 
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa
tel. 22 666-10-36
Infolinia: 800 – 120 – 002
 
La Strada - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu
skrytka pocztowa nr 5, PL 00 - 956 Warszawa 10
Telefon zaufania: +48 22 628 99 99
 
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. 1 Maja 196, 25-614 Kielce
tel.: 41 368 18 67
Telefon Zaufania w sprawach rodzinnych: 41 368 18 74
Telefon Zaufania dla osób w kryzysie: 19525
 
Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 65, 25-001 Kielce
Telefon: 41 367 67 88

 


 

 

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
26-200 Końskie ul. Spółdzielcza 3
tel. (41) 372-84-06, wew. 105
tel./fax.: (41) 372-57-60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:  7.30  - 15.30

Całodobowy telefon interwencyjny: 695 033 384

 

Ulotki propagowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Końskich działa w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich. Celem działalności OIK jest udzielanie krótkoterminowej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, w sytuacji przemocy domowej, ofiarom przemocy w celu zapobiegania powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji tych osób, rodzin lub społeczności. Profesjonalnej pomocy udziela się możliwie najszybciej po wystąpieniu zdarzenia krytycznego.

Z pomocy Ośrodka może korzystać każdy, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, rasę, wyznanie, orientację seksualną.

W OIK poradnictwo prowadzi psycholog jak również inni specjaliści w miarę potrzeby.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest koordynatorem Koneckich Dni Profilaktyki w ramach współpracy z instytucjami lokalnymi i poza lokalnymi oraz organizacjami pozarządowymi. Ponadto Ośrodek upowszechnia i popularyzuje wiedzę na temat sytuacji kryzysowych poprzez współuczestnictwo lub organizowanie spotkań różnych organizacji pomocowych.

W swojej działalności OIK kieruje się zasadami:

  • profesjonalizmu świadczonych usług,

  • anonimowości i dyskrecji,

  • poszanowania godności osobistej.

Grafik udzielanego poradnictwa znajduje się w zakładce Poradnictwo

Wszelka pomoc udzielana jest bezpłatnie.

 


 

Grafik  poradnictwa

od dnia 1 stycznia 2018 r.

 

Poradnictwo prawne

- w środy, w godzinach: 14:00 – 17:00  – w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3
                                                                  


Poradnictwo z zakresu uzależnień

- w czwartki, w godzinach: 8:30 – 11:30 – w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3
                                                                

Poradnictwo psychologiczne

- w środy, w godzinach: 13:00 - 15:00 – w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3
- w piątki, w godzinach: 7:30 – 15:30 – w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3


Poradnictwo informacyjno-socjalne dla klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej

- codziennie w godzinach: 7:30 - 15:30


Od dnia 29.03.2018 r. do dnia 27.09.2018 r. PCPR w Końskich jest realizatorem Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.
Zajęcia odbywają się:

- w środy, w godzinach: 16:00 - 19:00


Uwaga !
Osoby/rodziny zainteresowane skorzystaniem z ww. poradnictwa
proszone są o kontakt osobisty (Końskie, ul. Spółdzielcza 3, pokój nr 6)
bądź telefoniczny (tel. 41 260 49 81, tel. 41 372 84 06 wew. 105) z pracownikiem
PCPR w Końskich, w celu odbycia wstępnej konsultacji i ustalenia terminu spotkania ze specjalistą.

 


"Telefon zaufania dla osób w kryzysie"

195 25

Telefon zaufania - bezpłatna, anonimowa linia z której może skorzystać każda osoba w kryzysie. Porady są udzielane całodobowo (również w niedziele i święta) przez pracowników Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach.

 


Karta opisu sprawy:

Udzielanie wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie, postępowanie wobec osób stosujących  przemoc w rodzinie oraz udzielanie wsparcia osobom znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej.

Pobierz

 


 

Aktualne informacje

 

Uchwała Nr 47/2018 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu realizacji wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018.

 

Pobierz

 

Załącznik do Uchwały Nr 47/2018 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 25 kwietnia 2018 roku. Procedury Udzielania Dofinansowania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w 2018 roku.

 

Pobierz

 


 

 

Uchwała Nr XXVIII/13/2017 Rady Powiatu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki otrzymane wg. algorytmu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2017 rok.

 

Pobierz

 


 

Uchwała Nr 34/2017 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu realizacji wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych: likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych; zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika; uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych; oraz sportu kultury, rekreacji i turystyki w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w roku 2017.

 

Pobierz

 


 

Uchwała Nr 38/2016 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia trybu realizacji wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych; zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika; uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz sportu, kultury, rekreacji i turystyki w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w roku 2016.

 

Pobierz

 

 

 


 

Uchwała Nr 31/2015 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu realizacji wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  i technicznych; zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika; uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych  oraz sportu, kultury, rekreacji i turystyki w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w roku 2015.

 

 

 

Pobierz

 


 

Uchwała Nr V/13/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki otrzymane w/g algorytmu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2015 rok.

 

Pobierz

 Informacja dla osób zainteresowanych wsparciem ze środków PFRON w 2018 r.


Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier i uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W sytuacji, gdy PCPR zobowiązane będzie do rozpatrzenia wniosku z uwagi na upływający termin (wspomnianych 30 dni), jednak nie będzie jeszcze dysponować środkami PFRON, wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie i nie będzie podlegał ponownemu rozpatrzeniu. W celu ponownego ubiegania się o dofinansowanie konieczne będzie złożenie nowego wniosku wraz z kompletem wymaganych załączników.

Aby uniknąć przedstawionej sytuacji sugerujemy złożenie wniosku po otrzymaniu przez Powiat Konecki środków finansowych z PFRON.
Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc pod podany numer telefonu: 41 372-84-06 wew. 103

UWAGA:
Ze względu na fakt, iż Powiat nie otrzymuje z wyprzedzeniem informacji z Zarządu PFRON na temat terminu podziału środków, a dowiaduje się o nim po zatwierdzeniu Uchwały Zarządu, pracownicy PCPR nie udzielają wiążących informacji na temat przybliżonego terminu podziału środków przez PFRON.
O terminie złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON decyduje wyłącznie osoba zainteresowana.


 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w gospodarce narodowej 
(czerwiec, lipiec, sierpień) 
Monitor Polski z 14.05.2018 r. poz. 472

4.622,84 zł.

50% - 2.311,00 zł.
65% - 2.773,00 zł.

Wysokość dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego

st. znaczny (30%) 1.387,00 zł.
st. umiarkowany (27%) 1.248,00 zł.
st. lekki (25%) 1155,00 zł.
opiekun+ZPCH (20%) 924,00 zł.

 

 

Powyższe informacje dotyczą wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego oraz do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. Natomiast do pozostałych programów, kryterium dochodowe nie obowiązuje.

 

 


 

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

w sprawie przeciętnego wynagrodzenia wrzesień, październik, listopad 2018

 

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2018 r. wyniosło:

4.521,08 zł

50% - 2.260,00 zł

65% - 2.939,00 zł

Wysokość dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego:

 st. znaczny (30%) – 1.356,00 zł.

st. umiarkowany (27%) – 1.220,00 zł.

st. lekki (25%) – 1.130,00 zł.

opiekun + ZPCH (20%) – 904,00 zł.