Koneckie Dni Profilaktyki 2018

  • Drukuj

 

 

 

Konferencja "Przeciwdziałanie zagrożeniom" - Zaproszenie

 

Wyświetl artykuł

 


  

Happening profilaktyczny pod hasłem „Zdrowie dla wszystkich”

 

„Jedz i żyj zdrowo”, „Nie bój się odmówić! Palisz? Ryzykujesz! Masz wolny wybór” to tylko niektóre z haseł, jakie niosła na transparentach  młodzież szkół ponadpodstawowych podczas happeningu rozpoczynającego Koneckie Dni Profilaktyki.

Już po raz trzynasty Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich/Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Końskich wraz ze Starostwem Powiatowym w Końskich, Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Końskich, Urzędem Miejskim w Stąporkowie, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stąporkowie, Komendą Powiatową Policji w Końskich, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Końskich, Hufcem Pracy w Końskich oraz pedagogami szkolnymi podjęło organizację Koneckich Dni Profilaktyki.

Hasło XIII edycji KDP brzmi „Zdrowie dla wszystkich”.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Starosty Koneckiego, Burmistrza Stąporkowa i Kwartalnika Społeczno – Kulturalnego „Ziemia Odrowążów” oraz patronatem medialnym Echa Dnia i Tygodnika Koneckiego.

W dniu 26 kwietnia 2018 r. uczniowie szkół ponadpodstawowych zorganizowali happening profilaktyczny w centrum Końskich, który był wyrazem protestu przeciw patologiom społecznym: alkoholizmowi, narkomanii, przemocy domowej i rówieśniczej, itd..

Blisko 200 uczniów wspólnie z organizatorami KDP, pedagogami, nauczycielami oraz przedstawicielami lokalnych instytucji przemaszerowało ulicami miasta. Podczas przemarszu młodzież głośno skandowała hasła prozdrowotne.

Finał happeningu miał miejsce w budynku Hali Sportowej w Końskich, gdzie p. Urszula Przygodzka – Dyrektor PCPR w Końskich powitała młodzież oraz zaproszonych gości. Głos zabrała także p. Dorota Duda – Członek Zarządu Powiatu Koneckiego.

Podczas inauguracji z programem artystycznym - koncertem profilaktycznym pt. „Jeszcze jeden krok do przodu!” wystąpił zespół POZIOM 600.

Happening, który wzbudził duże zainteresowanie wśród mieszkańców Końskich, był okazją do promocji zdrowego i odpowiedzialnego stylu życia, wolnego od nałogów. Tego typu działania wychowują oraz rozwijają dobre nawyki wśród młodzieży, które zapewne zaprocentują w ich dorosłym życiu.

 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom biorącym udział w  inauguracji XIII Koneckich Dni Profilaktyki.

 

 

Artykuł na portalu Facebook

 

                                                                                     

Galeria zdjęć

 

 


 

Koneckie Dni Profilaktyki 2018

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich oraz Centrum Interwencji Kryzysowej w Końskich uprzejmie informują, że w dniach od 26 kwietnia do dnia 6 czerwca 2018 roku po raz trzynasty odbędą się Koneckie Dnie Profilaktyki. Inauguracja Koneckich Dni Profilaktyki 2018 odbędzie się 26 kwietnia 2018 roku o godzinie 12:00 w Hali Sportowej w Końskich.

 

Hasło dla KDP: „ZDROWIE DLA WSZYSTKICH”

 

Koneckie Dni Profilaktyki 2018:

- Happening

- Warsztaty

- Konferencje

- Prelekcje

- Szkolenia

 

Szczegółowy harmonogram XIII Koneckich Dni Profilaktyki dostępny jest na stronach:

- Starostwa Powiatowego w Końskich

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich

- Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Końskich

- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie

 

Organizatorzy:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Końskich

- Starostwo Powiatowe w Końskich

- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Stąporkowie

- Urząd Miejski w Stąporkowie

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stąporkowie

- Komenda Powiatowa Policji w Końskich

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich

- Hufiec Pracy w Końskich

- Pedagodzy Szkolni

Patronat Honorowy:

- Starosta Konecki

- Burmistrz Stąporkowa

- Kwartalnik Społeczno-Kulturalny „Ziemia Odrowążów”

Patronat medialny:

- Echo Dnia

- Tygodnik Konecki

 

Plakat XIII Koneckich Dni Profilaktyki

 

Harmonogram XIII Koneckich Dni Profilaktyki

 

 


 

Koneckie Dni Profilaktyki - Zapowiedź

 

Wyświetl artykuł

 


 

Spotkania Komitetu Organizacyjnego XIII Koneckich Dni Profilaktyki

 

W dniach 30 stycznia 2018 r., 8 lutego 2018 r. i 1 marca 2018 r. w siedzibie  Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Końskich, odbyły się spotkania Komitetu Organizacyjnego XIII Koneckich Dni Profilaktyki, które są częścią składową Świętokrzyskich Dni Profilaktyki. 

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie/Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Końskich, Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Końskich, Urzędu Miasta i Gminy w Stąporkowie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stąporkowie, Komendy Powiatowej Policji w Końskich, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Końskich, Ochotniczego Hufca Pracy w Końskich oraz pedagodzy szkolni ze szkół ponadgimnazjalnych.

Podczas posiedzeń Komitetu Organizacyjnego ustalono kierunek działań profilaktycznych w ramach Koneckich Dni Profilaktyki w roku 2018 oraz strategię promocyjną.

Podobnie jak w latach ubiegłych, celem KPD będzie promowanie wśród społeczności lokalnej, w tym dzieci i młodzieży, zdrowego stylu życia, dostarczenie wiedzy na temat uzależnień i ich negatywnego wpływu na zdrowie i życie, zapoznanie z mechanizmami i przyczynami powstawania agresji i przemocy.

Kolejne spotkanie Komitetu Organizacyjnego odbędzie się w połowie marca 2018 r.

 

Galeria zdjęć

 


 

 

<<< Poprzednie artykuły   |   Strona 1   |   Strona 2