Inne działania profilaktyczne 2016

 

Podczas imprezy lokalnej  Kuźnice Koneckie, które odbyły się w dniach 9 – 10 lipca 2016 r. oraz  festynu Radoszyczanie Dzieciom w dniu 31 lipca 2016 roku przedstawiciele instytucji:

- Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich Pani Urszula Przygodzka

- Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Końskich Pani Anna Wojtasińska

- pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Końskich Pan Marcin Szyposzyński

- przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Końskich Pani Marzena Czapelska oraz Tomasz Kruszyna

Pełnili dyżur w tzw. namiocie profilaktycznym propagując broszury informacyjno – edukacyjne, ulotki edukacyjne oraz gadżety odblaskowe, ponadto udzielano porad dla osób zainteresowanych tematem profilaktyki.