Inne Działania Profilaktyczne 2017

W dniu 30 lipca br. w Radoszycach odbyła  się kolejna edycja  imprezy pn. „Radoszyczanie dzieciom”. Podczas imprezy dyżur w namiocie profilaktycznym pełnili pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, Powiatowej Stacji  Sanitarno – Epidemiologicznej w Końskich oraz Powiatowej Komendy Policji propagując ulotki informacyjno – edukacyjne oraz gadżety odblaskowe wśród szerokiej grupy społeczności lokalnej. Udzielano również porad dla osób zainteresowanych tematem profilaktyki. Podczas imprezy w namiocie profilaktycznym osoby zainteresowane mogły skorzystać z pomiaru ciśnienia, specjalistycznej wagi oraz alkogogli.


W dniach 15,16 lipca br. odbyła się XVIII edycja imprezy powiatowej pn. „Kuźnice Koneckie”. Organizatorem tegorocznej edycji było Starostwo Powiatowe w Końskich oraz Towarzystwo Wspierania Rozwoju Powiatu „Wszechnica Konecka”.

Drugiego dnia imprezy w Parku Miejskim w Końskich dyżur w namiocie profilaktycznym pełnili pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Końskich oraz Powiatowej Komendy Policji propagując ulotki informacyjno – edukacyjne oraz gadżety odblaskowe wśród szerokiej grupy społeczności lokalnej.

Udzielano również porad dla osób zainteresowanych tematem profilaktyki. Podczas imprezy w namiocie profilaktycznym osoby zainteresowane mogły skorzystać z pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz specjalistycznej wagi.