Placówka Rodzinna w Brodach

 

Brody 50 a

26-200 Końskie

Tel. 41 372 06 50

 

 

Placówka Rodzinna w Brodach powstała 10.09.2003 r. Jest to placówka zapewniająca całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie i częściowo pozbawionym opieki rodziców.

Prowadzona jest przez małżeństwo Agnieszkę i Andrzeja Długosz, którzy ukończyli w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Kielcach szkolenie PRIDE: Rodzinna Opieka Zastępcza/Adopcja uprawniające do pełnienia funkcji: Rodzinnego Domu Dziecka.

Placówka posiada 8 miejsc.

Na podstawie Zarządzenia Nr 4/2018 Starosty Koneckiego z dnia 12 stycznia 2018 r. średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w Placówce Rodzinnej w Brodach wynoszą 3.028,00 zł.