WIELOFUNKCYJNA PLACÓWKA POMOCY DZIECKU I RODZINIE W STĄPORKOWIE

 

Ul. Staszica 6

26-220 Stąporków

Tel./fax: 41 374-00-05

 

 

Jednostka została powołana dnia 28.06.2006 r. Uchwałą Rady Powiatu w Końskich.

Jest to placówka opiekuńczo-wychowawcza, realizująca zadania w zakresie zapewniania opieki dzieciom pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej, zapewniająca dziecku całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie dysponuje 20 miejscami socjalizacyjnymi i 3 interwencyjnymi.

Na podstawie Zarządzenia Nr 4/2018 Starosty Koneckiego z dnia 12 stycznia 2018 r. średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie wynoszą 4.185,00 zł.