Poradnictwo

 

 

 

Grafik  poradnictwa

od dnia 1 stycznia 2018 r. 

 

Poradnictwo prawne

- w środy, w godzinach: 14:00 – 17:00  – w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3
                                                                  


Poradnictwo z zakresu uzależnień

- w czwartki, w godzinach: 8:30 – 11:30 – w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3
                                                                 

Poradnictwo psychologiczne

- w środy, w godzinach: 13:00 - 15:00 – w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3
- w piątki, w godzinach: 7:30 – 15:30 – w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3


Poradnictwo informacyjno-socjalne dla klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej

- codziennie w godzinach: 7:30 - 15:30


Od dnia 29.03.2018 r. do dnia 27.09.2018 r. PCPR w Końskich jest realizatorem Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.
Zajęcia odbywają się:

- w środy, w godzinach: 16:00 - 19:00


Uwaga !
Osoby/rodziny zainteresowane skorzystaniem z ww. poradnictwa
proszone są o kontakt osobisty (Końskie, ul. Spółdzielcza 3, pokój nr 6)
bądź telefoniczny (tel. 41 260 49 81, tel. 41 372 84 06 wew. 105) z pracownikiem
PCPR w Końskich, w celu odbycia wstępnej konsultacji i ustalenia terminu spotkania ze specjalistą.

 

Procedura skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa w PCPR Końskie 

 


 

GRAFIK PORADNICTWA DLA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Wtorki: 12:30 – 17:30 w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3

Czwartki: 8:00 – 13:00 w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3

 

PORADNICTWO PEDAGOGICZNE

Poniedziałki: 15:00 – 16:00 w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3

Rodziny zastępcze zainteresowane skorzystaniem z ww. poradnictwa w celu ustalenia konsultacji ze specjalistą proszone są o zgłaszanie takiej potrzeby przydzielonemu rodzinie koordynatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

 


 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE KONECKIM

 

   W związku z wejściem w życie Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) od dnia 4 stycznia 2016 roku prowadzone są punkty pomocy prawnej w następujących miejscowościach:

 1. Końskie, ul. Stanisława Staszica 2 (siedziba Starostwa Powiatowego), w którym poradnictwo funkcjonuje według następującego harmonogramu:
 • poniedziałek od godz. 900 do godz. 1300
 • wtorek od godz. 1430 do godz. 1830
 • środa od. godz. 1430 do godz. 1830
 • czwartek od. godz. 1430 do godz. 1830
 • piątek od godz. 1300 do godz. 1700

 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych).

poniedziałki piątki pomoc prawna świadczona jest przez adwokata. We wtorki, środy i czwartki przez radcę prawnego.

 1. Fałków, ul. Zamkowa 1a, lokal 19 (siedziba Urzędu Gminy), w którym poradnictwo funkcjonuje według następującego harmonogramu:
 • poniedziałek od godz.1400 do godz. 1800
 • wtorek od godz.800 do godz. 1200
 • środa od godz.1400 do godz. 1800
 • czwartek od godz.800 do godz. 1200
 • piątek od godz.800 do godz. 1200

 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych).

poniedziałki piątki pomoc prawna świadczona jest przez adwokata.
czwartki przez radcę prawnego. Natomiast we wtorki środy pomoc prawna świadczona jest przez adwokata/radcę prawnego –  w kolejności co drugi tydzień.

 1. Stąporków, ul. Stanisława Staszica 6 (siedziba Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Stąporkowie), w którym poradnictwo funkcjonuje według następującego harmonogramu:
 • poniedziałek od godz.1130 do godz. 1530
 • wtorek od godz.800 do godz. 1200
 • środa od godz.1000 do godz. 1400
 • czwartek od godz.800 do godz. 1200
 • piątek od godz.800 do godz. 1200

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych).

Od poniedziałku do piątku pomoc prawna świadczona jest przez osobę z wykształceniem prawniczym.

Osoby które mogą skorzystać z darmowej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) :

- osoby do 26 roku życia,

- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

- seniorzy po ukończeniu 65 lat,

- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

- kombatanci,

- weterani,

- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.