Programy branżowe

 

Programy branżowe:

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Koneckim na lata 2018-2020

Uchwała str. 1

Uchwała str. 2

Strony tytułowe

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Koneckim na lata 2018-2020


Program Wsparcia Podmiotów Ekonomii Społecznej w Powiecie Koneckim na lata 2016-2020

Pobierz


Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Koneckim na lata 2015-2020.

Pobierz


 Program Integracji Osób i Rodzin Szczególnego Ryzyka na lata 2014-2020.

Pobierz


 Program Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2014-2020.

Pobierz