DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych realizuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Do podstawowych zadań realizowanych przez Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych należy:

 

1. Dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

 Karta

 Wniosek

2. Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się

 Karta

 Wniosek

3. Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 Karta

 Wniosek

4. Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

 Karta

 Wniosek

5. Dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

 Karta

 Wniosek

6. Dofinansowanie ze środków PFRON usługi tłumaczenia języka migowego lub tłumacza - przewodnika

 Karta

 Wniosek

 

Poradnik dla osób niepełnosprawnych

 Strona tytułowa

 Poradnik

 

 

Źródłami finansowania wymienionych zadań są środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Osoby odpowiedzialne: Agnieszka Galant, Kinga Batóg tel. 41 372 84 06 wew. 103.