Statut i Regulamin PCPR

 

 

Uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Końskich

Uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich

Uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich