Zaproszenia o oszacowanie wartości usług

W związku planowaną w 2015 r. realizacją projektu systemowego „My samodzielni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich w celu rozeznania rynku, zwraca się z prośbą  o oszacowanie następujących usług:

 

-doradztwo zawodowe,

 

-zajęcia rehabilitacyjne,

 

-organizacja kursów,

 

-organizacja obozu rekreacyjnego,

 

-poradnictwo pedagogiczne,

 

-poradnictwo prawne,

 

-poradnictwo psychologiczne,

 

-monitoringu,

 

-przygotowywanie i nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

-wykonanie plakatów promujących projekt,