Zaproszenie do złozenia oferty cenowej

 

 


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie badań pedagogicznych

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 - Formularz

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie badań psychologicznych

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 - Formularz

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu-autobus-Opel Movano

Ogłoszenie

Formularz

Projekt

Wycena

Zdjęcia

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania


Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu-autobus-Opel Movano

Ogłoszenie str 1.

Ogłoszenie str 2.

Ogłoszenie str 3.

Formularz

Projekt

Wycena

Zdjęcia

Unieważnienie


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac remontowych w PŚDS w Stąporkowie

Zaproszenie

Wykaz

Formularz


Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu-autobus-Opel Movano

Ogłoszenie

Formularz

Projekt

Wycena

Zdjęcia


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac remontowych w PŚDS w Stąporkowie

Zaproszenie

Wykaz

Formularz

Informacja o unieważnieniu rozeznania cenowego


Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu-autobus-Opel Movano

Ogłoszenie

Formularz

Projekt

Informacja o unieważnieniu


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych dla PCPR i uczestników projektu "Równe szanse dla wszystkich"

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

oferta cenowa

wykaz sprzętu

wybor oferty


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na ubezpieczenie uczestników projektu "Równe szanse dla wszystkich"

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

oferta cenowa

wybór oferty


 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę artykułów biurowych

zaproszenie do złożenia oferty cenowej

załącznik nr 1

załącznik nr 2


 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji koordynatora w projekcie "Równe szanse dla wszystkich"

zaproszenie do złożenia oferty cenowej

oferta cenowa

wykaz doświadczenia

umowa


2016


Informacja o wynikach naboru Wykonawcy świadczącego usługi trenera prowadzącego zajęcia w programie korekcyjno - edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Informacja o wynikach naboru


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej zakupu i dostawy jednostek centralnych wraz z oprogramowaniem.

Zaproszenie

Formularz

Protokół


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej sprzedaży i dostawy tonerów oraz bębnów.

Zaproszenie

Formularz

Protokół


2015


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej zakupu i dostawy 2 zestawów komputerowych z monitorem i oprogramowaniem.

Zaproszenie

Formularz

Protokół


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej usługi gruntownego czyszczenia i akrylowania tarketu.

Zaproszenie

Protokół


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę urządzenia Fortigate 60D (lub równoważny) wraz z licencją na 1 rok

Zaproszenie

Protokół


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej zakupu asortymentu dla usamodzielnianych wychowanków w ramach pomocy na zagospodarowanie

 

Formularz oferty cenowej sprzętu RTV i AGD

Formularz oferty cenowej mebli

Formularz oferty cenowej wyposażenia domu, materiałów budowlanych

Formularz oferty cenowej okna, drzwi

Formularz oferty cenowej art. dziecięcych

Protokół

Zał nr 1

Zał nr 2


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę paczek dla 60 Uczestników Projektu "My samodzielni"

 

Zaproszenie

Formularz

Umowa

Protokół


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę urządzenia Routerboard RB750

Zaproszenie

Formularz

Protokół


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę samoczynnego urządzenia gaśniczego

Zaproszenie

Formularz

Protokół


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarki, faksu i drukarek.

Zaproszenie

Formularz

Umowa

Protokół


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej zakupu routera i switcha

Zaproszenie

Formularz

Umowa

Protokół


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej publikacji artykułów prasowych

Zaproszenie

Formularz

Umowa

Protokół


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej wykonania plakatów promocyjnych

Zaproszenie

Formularz

Wzór

Protokół


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej zakupu środków czystości wraz z dostawą

Zaproszenie

Formularz

Wzór umowy

Protokół


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej zakupu artykułów biurowych wraz z dostawą

Zaproszenie

Formularz

Wzór umowy

Protokół


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej zakupu asortymentu w związku z realizacją Powiatowych Koneckich Dni Profilaktyki

Zaproszenie

Protokół


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej zakupu artykułów spożywczych wraz z dostawą

Zaproszenie

Formularz

Wzór umowy

Protokół


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej zakupu urządzenia wielofunkcyjnego

Zaproszenie

Formularz

Protokół


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej usługi wykonania przeglądów okresowych.

Zaproszenie

Protokół


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej zakupu części do samochodów służbowych

Zaproszenie

Formularz


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej zakupu usług wymiany części do samochodów służbowych

Zaproszenie

Formularz


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej  na 4 opony letnie w rozmiarze 225/65 R16 do samochodu służbowego Opel Movano (autobus)

Zaproszenie

Protokół


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej sprzedaży dysku SSD

Zaproszenie

Formularz

Protokół


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej sprzedaży i dostawy tonerów.

Zaproszenie

Formularz

Protokół


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej ubezpieczenia budynków oraz nakładów inwestycyjnych na budynki.

Zaproszenie

Formularz

Protokół


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup artykułów spożywczych

Zaproszenie

Protokół


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej zakupu sprzętu komputerowego.

Zaproszenie

Protokół


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej zakupu paliw.

Zaproszenie


 2014


 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sprzedaż i dostawę ekspresu ciśnieniowego do kawy.

Zaproszenie


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż mebli.

Zaproszenie

Protokół


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sprzedaż i dostawę mat ochronnych pod fotel biurowy.

Zaproszenie

Protokół


 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie i montaż regałów do archiwum.

Zaproszenie

Protokół


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup wielofunkcyjnego urządzenia kolorowego wraz z dodatkowymi  wkładami atramentowymi.

Zaproszenie

Protokół str 1

Protokół str 2


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej następujących części i usług, związanych z naprawą/konserwacją kserokopiarki marki SHARP AR-5618N.

Zaproszenie

Protokół


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup sprzętu komputerowego.

Zaproszenie

Protokół


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę paczek świątecznych dla Uczestników Projektu "My samodzielni" - artykuły chemiczne.

Zaproszenie

Formularz

Wzór umowy

Protokół


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę paczek świątecznych dla Uczestników Projektu "My samodzielni" - artykuły spożywcze.

Zaproszenie

Formularz

Wzór umowy

Protokół


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej zakupu ubezpieczenia samochodów użytkowanych przez PCPR w Końskich

Zaproszenie


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej usługi remontowo budowlanej.

Protokół z postępowania:

Protokół

Zaproszenie

Załączniki:

1. Branża budowlana:

a) część opisowa

strona tytułowa

BiOZ

ekspertyza

opis techniczny

b) część rysunkowa

rzut parteru

rzut piętra

szkic sytuacyjny

c) przedmiar

przedmiar

d) specyfikacje techniczne

strona tytułowa

wymagania ogólne

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2. Instalacje elektryczne:

a) część opisowa

opis techniczny

b) część rysunkowa

rzut parteru

c) przedmiar

przedmiar

d) specyfikacje techniczne

specyfikacja techniczna-elektryka


Protokół z postępowania dotyczącego zakupu wyprawek dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych.

Protokół


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej serwisu technicznego dźwigu osobowego i krzesełka schodowego.

Zaproszenie

Protokół z postępowania:

Protokół


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej zakupu mebli.

Zaproszenie


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej zakupu grzejników.

Zaproszenie


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej zakupu sprzętu RTV i AGD.

Zaproszenie


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej zakupu wyposażenia dla domu.

Zaproszenie


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej napraw/konserwacji kserokopiarki marki SHARP AR-5618N.

Zaproszenie


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej zakupu ubezpieczenia samochodu.

Pliki do pobrania:

Zaproszenie

Formularz

Protokół z postępowania:

Protokół str 1

Protokół str 2